Svarvning/Fräsning

CNC-fräsning och CNC-svarvning i alla material.

Ibland kallas det för fleroperationsmaskin, ibland för fräsmaskin, men i grunden handlar det om CNC-styrd bearbetning i en högautomatisk process som idag ofta innefattar automatisk verktygsväxling (ATC), ett verktygsmagasin (karusell) och ibland även en automatisk palettväxlare (APC).

CNC-fräsning görs ofta i vertikala fräsar där spindeln förflyttar sig vertikalt längs Z-axeln. Det finns även horisontella fräsmaskiner, och den mest avancerade CNC-fräsningen görs i fleraxliga maskiner där man har ytterligare två axlar (C och Q) utöver de tre normala axlarna (XYZ).

Svarvning är en bearbetningsprocess som används för att göra cylinderformade detaljer, där skärverktyget rör sig i en linjär bana samtidigt som själva arbetsstycket roterar. CNC-svarvning är idag den metod som vanligen används på alla mekaniska verkstäder. Metoden har hög repeterbarhet för enhetliga tillverkning av komplicerade detaljer i stora volymer. CNC-svarvning kan ske både två- och tredimensionellt med hjälp av koordinataxlar som rör sig uppåt, framåt eller åt sidan, det vill säga i X, Z eller Y, vilket öppnar för många möjligheter inom skärande bearbetning. 

CNC-bearbetning kan göras av de flesta material, såsom rostfritt stål, titanium, aluminium och plast.

Med diameter på svarvning som vi utför.
Typ: Storleken på de detaljer vi kör i svarvningen är ifrån Ø2 mm till Ø400 mm.

Våra leverantörer inom CNC-fräsning och CNC-svarvning finns i bland annat Sverige, Ungern, Polen & Kina.